Search
Close this search box.

Revize

Druhy kontrol dětských hřišť

Odborná technická kontrola

***naše firma Vám nabízí odborné odstranění případných zjištěných závad při provedení revizních kontrol***

  • Vstupní kontrola u nově zhotovených dětských hřišť Nezávislá odborně technická osoba kontroluje jednotlivé části podle předpisu ČSN EN 1176, kdy podstatou je vyloučení závad vzniklých při montáži.
  • Běžná vizuální kontrola Základem je vyloučení potencionálních zdrojů nebezpečí např. poškozené části zařízení, výskyt skleněných střepů, injekčních stříkaček apod. Tuto činnost je doporučeno vykonávat provozovatelem / prověřeným pracovníkem dle určení provozovatele (cca 1 týdně) . Zápisy není nutno provádět, pouze při zjištění závady.
  • Provozní kontrola Podle návštěvnosti, charakteru hřiště nebo doporučení výrobce provozovatel určí lhůtu pravidelných kontrol v rozmezí 1 až 3 měsíců, jejichž rozsah zpravidla definuje výrobce v provozní dokumentaci. Kontroly provádí provozovatelem proškolená osoba, pověřená odborná firma nebo přímo výrobce. Na závěr k odborně technické kontrole je proveden zápis o kontrole do knihy o provozu herních prvků.
  • Odborná technická kontrola Vždy 1x za rok je provozovatel povinen zajistit provedení odborné kontroly revizním technikem. Revizní technik především ověřuje zařízení ve shodě s předpisy, normami a dopady povětrnostních vlivů, známek rozpadu, koroze, provedených oprav nebo vyměněných či dodatečně vestavěných částí na celkový stav dětského hřiště z hlediska jeho bezpečnosti provozu. Na závěr oprávněná osoba, která provádí odborně technické kontroly vystaví provozovateli roční revizní zprávu.

Zajišťujeme provozní kontroly dětských hřišť, tělocvičen a sportovišť. Nabízíme provozovatelům dětských hřišť, sportovních areálů a sportovních hal, mateřským školám, základním školám, Městským úřadům, Magistrátům apod.

• poradenská činnost v oblasti dětská hřiště a sportoviště
• výpomoc při uvádění hřišť do provozu aby byli v souladu s normami
• zajištění provádění povinných ročních kontrol podle ČSN EN 1176
• realizaci a instalaci nových zařízení dětských hřišť

Případné dotazy Vám rád zodpovím, majitel Švec Petr.
Těšíme se na spolupráci s Vámi
za firmu ODYSEA ŠVEC s.r.o.