Search
Close this search box.

O výrobcích

Materiál

Naše várobky jsou převážně vyrobeny z mimostředově frézovaných dřevěných kulatin o průměru 10-12cm. Dřevo je impregnováno přípravkem Telurin, který zajišťuje ochranu před hnilobou a škůdci, a následně je pokryto dvěma vrstvami silnovrstvé lazury. Kovové části prvků jsou opatřeny nástřikem komaxitu, nebo jsou žárově pozinkované.

Kotvení

všechny naše prvky jsou kotveny do země pozinkovanými železnými kotvami tyto kotvy jsou zabetonovány tak, aby dřevěná část prvků zůstala nad terénem a byla tak chráněna před zemní vlhkostí (tím je prodloužena životnost prvků)

Montáž

je prováděna pouze naší firmou, není-li dohodnuto jinak

Dodací lhůta

od uzavření smlouvy o dílo je dodání zpravidla do 4 – 6 týdnů. v případě skladových zásob, je doba dodání kratší

Záruka

záruka na prvky je 24 měsíců záruku lze prodloužit, podmínkou prodloužené záruky je údržba, kontrola a revize prvků od výrobce/dodavatele životnost prvků je minimálně 10 let, vše je však závislé na údržbě a nátěrech

Certifikace

naše prvky jsou certifikovány dle ČSN 1176 a 1177

Údržba

dřevěné konstrukce jsou povrchově ošetřeny silnovrstvou lazurou ve třech vrstvách. povrchovou úpravu je třeba obnovovat, renovaci nátěrů vám nabízíme v rámci ročních kontrol

Instalace

dětské prvky jsou instalovány pouze výrobcem

Bezpečnostní normy

Bezpečnostní normy jsou vytvořeny s cílem vyvinout co nejbezpečnější hrací zařízení, aniž by se snížila jeho hrací hodnota a atraktivnost. V současné době platí v ČR dvě normy pro bezpečnost dětských hřišť: ČSN 1176 … norma bezpečnostní pro zařízení dětských hřišť ČSN 1177 … povrch hřiště tlumící náraz – bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Kontroly

Dětská hřiště musí být kontrolována a udržována: Běžná vizuální kontrola umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami, např. nebezpečí v podobě zlomených součástí nebo rozbitých lahví. Hřiště na sídlištích a v městské zástavbě, vystavená velmi častému používání nebo rizikům vandalizmu vyžadují denní kontrolu tohoto typu. U hřišť nevystavených častému používání např. v mateřských školách je doporučený interval vizuální kontroly 1 týden. Tuto kontrolu provádí majitel/provozovatel hřiště a nebo jím pověřená osoba. Provozní kontrola Provozní kontrola je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stabilitu zařízení, zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení. Tu je nutno provádět v rozmezí od 1 do 3 měsíců, nebo jak je uvedeno v návodu výrobce. Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem utěsněným na celou dobu jejich životnosti.

Údržba hřiště

Běžná údržba zařízení hřišť a ploch: Je nutné zaměřit se na zlomené součásti, zbytky rozbitých lahví, čistotu prostoru, volný prostor mezi nářadím, stav a rovnoměrná vrstva hracího povrchu, vyčnívající základy, ostré hrany, chybějící součásti, nadměrné opotřebení a konstrukční pevnost. Provozní kontrola zařízení hřišť a ploch: utažení upevňovacích prvků přetření a opětovná úprava povrchů údržba všech povrchů tlumících nárazy promazání ložisek označení vybavení za účelem indikace výšky náplně sypkého materiálů čistění odstranění skleněných střepů a jiných úlomků či znečisťujících příměsí obnovení sypké náplně na její správnou úroveň údržba volných ploch.

Provoz hřiště

Provozovatel nebo majitel musí zavést vhodný systém provozu a údržby hřišť včetně vhodného systému řízení bezpečnosti.

Bezpečnostní opatření

Pro snížení úrazovosti musí majitel či provozovatel zajistit vypracování , zavedení a dodržování odpovídajícího rozvrhu běžné a provozní údržby. Rozvrh musí obsahovat části podléhající údržbě a musí rovněž poskytovat návod jak postupovat v případě stížnosti nebo havárie. Dále musí provozovatel vést servisní a kontrolní knihu, do které se zapisují zjištěné skutečnosti v průběhu prováděných kontrol. Provozovatel je povinen zajistit při uvedení do provozu dle ČSN EN 1176-7 umístění piktogramů poskytující informace o nejbližším zařízení ( tj. telefonu ) k přivolání první pomoci a volacím čísle k nahlášení závažných poškození. Rovněž musí provozovatel stanovit trasy pro vjezd a výjezd záchranné služby a únikové trasy na a z hřiště, které musí být neustále volné a bez jakýchkoliv překážek. Provozovatel musí stanovit písemné postupy zahrnující opatření, které je třeba podniknout v případě úrazů, požáru apod. .Informace o případných úrazech, o nichž byl uvědoměn provozovatel, je nutno zaznamenat na formulář, zahrnující tyto podrobnosti: datum a čas nehody věk a pohlaví postiženého a popis oblečení včetně obuvi zařízení související s nehodou počet dětí na hřišti v době nehody popis nehody utrpěná poranění včetně postižených částí těla podniknutá opatření výpovědi svědků všechny následné úpravy nářadí. Tato informace by měla být použita ke zlepšení bezpečnosti na hřišti.
Důležitá telefonní čísla :
hasiči 150
záchranná služba 155
policie 158
Změny na částech zařízení nebo konstrukci, které by mohly ovlivnit zásadně bezpečnost zařízení lze provádět pouze po dohodě s výrobcem nebo zodpovědnou osobou. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického řešení a použitých materiálů, při zachování užitných vlastností výrobku.